Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.18. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
04/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75059 - Ngọc Thảo 135 9.6 48 05:25 24/02/2019 3813
2 foto 123281 - Phương Lê 116 8.6 43 09:33 25/04/2019 5421
3 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 112 8.4 42 10:18 17/03/2019 4265
4 foto 183389 - Võ Anh 104 8 40 04:45 30/03/2019 7949
5 foto 19964 - mmeocon01 100 7.8 39 03:16 28/11/2018 16675
6 foto 21617 - phanthivananh123 100 7.8 39 11:23 07/02/2019 13402
7 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 96 7.6 38 09:17 12/04/2019 8030
8 foto 184119 - Lethithoa 96 7.6 38 09:48 04/06/2019 8883
9 foto 185657 - Itachi Uchiha 95 7.6 38 05:36 05/05/2019 6018
10 foto 174490 - thanhhien1998 92 7.4 37 10:43 22/04/2019 13248