Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.18. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
04/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 140 9.8 49 08:46 08/11/2019
00:07:05
14777
2 foto 244087 - Minh Quang 128 9.2 46 22:14 08/04/2020
00:29:58
7435
3 foto 251896 - Hạ Trắng 120 8.8 44 17:09 24/12/2019
00:19:18
5986
4 foto 184119 - Lethithoa 96 7.6 38 09:48 04/06/2019
00:31:04
8883
5 foto 153765 - Nam Phong 98 7.4 37 21:45 13/03/2020
00:08:15
15360
6 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 91 7.4 37 22:57 17/03/2020
00:45:58
8588
7 foto 247279 - Thongha10 83 7 35 10:18 02/03/2020
00:45:13
5900
8 foto 17846 - Bee Bot 70 6 30 18:47 13/12/2019
00:50:00
3014
9 foto 243805 - Lonconbeo123 66 6 30 15:56 15/12/2019
00:17:12
7276
10 foto 269712 - MinhNguyetPham 69 5.8 29 15:25 03/04/2020
00:30:25
3120