Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.18. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
05/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 136 9.6 48 23:38 08/04/2020
00:14:43
7435
2 foto 246119 - hoangnhattan 132 9.4 47 11:50 10/11/2019
00:16:58
6760
3 foto 251896 - Hạ Trắng 120 8.8 44 22:14 24/12/2019
00:20:49
5986
4 foto 184119 - Lethithoa 109 8.2 41 15:31 04/06/2019
00:19:39
8883
5 foto 33843 - Võ Tú Tài 103 7.8 39 16:10 01/06/2019
00:22:49
7176
6 foto 203820 - dinhtrangnhung 102 7.8 39 18:11 08/06/2019
00:36:00
8357
7 foto 17846 - Bee Bot 95 7.2 36 21:43 13/12/2019
00:45:10
3014
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 30 2 10 05:44 19/11/2019
00:01:43
8427
9 foto 256304 - kimanh24022001 25 2 10 18:16 08/02/2020
00:50:00
3857
10 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:05 13/08/2020
00:00:04
11262