Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.18. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
05/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19964 - mmeocon01 136 9.6 48 08:03 28/11/2018 16675
2 foto 187611 - Trường Giang 132 9.4 47 04:07 06/04/2019 10455
3 foto 183389 - Võ Anh 128 9.2 46 10:34 31/03/2019 7949
4 foto 145505 - Đặng Thuu Huyền 124 9 45 10:49 02/02/2019 4175
5 foto 123281 - Phương Lê 124 9 45 11:52 26/04/2019 5421
6 foto 184149 - dodaihoc1234 124 9 45 02:29 26/04/2019 7315
7 foto 183944 - Minh Mẫn 120 8.8 44 09:36 25/04/2019 4363
8 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 112 8.4 42 04:37 26/11/2018 6314
9 foto 174490 - thanhhien1998 112 8.4 42 12:35 22/04/2019 13248
10 foto 184119 - Lethithoa 109 8.2 41 03:31 04/06/2019 8883