Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.19. Nước cứng
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
05/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 129 10 50 20:14 12/11/2019
00:07:35
14777
2 foto 244087 - Minh Quang 123 9.6 48 23:15 08/04/2020
00:28:13
7435
3 foto 17846 - Bee Bot 104 8.6 43 22:41 13/12/2019
00:50:00
3014
4 foto 280373 - Luyendepro 103 8.6 43 23:27 07/04/2021
00:37:01
7525
5 foto 246026 - Mylien44 87 7.6 38 09:49 12/11/2019
00:32:27
6793
6 foto 247279 - Thongha10 82 7.6 38 10:06 03/03/2020
00:44:12
5900
7 foto 184119 - Lethithoa 79 7.2 36 17:10 04/06/2019
00:16:21
8883
8 foto 256304 - kimanh24022001 69 6.8 34 16:31 06/02/2020
00:15:16
3857
9 foto 247469 - Lananh09 68 6.8 34 13:27 25/05/2020
00:28:58
1390
10 foto 269712 - MinhNguyetPham 62 6.2 31 20:48 03/04/2020
00:40:43
3120