Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.19. Nước cứng
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
05/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75059 - Ngọc Thảo 119 9.4 47 10:29 26/02/2019 3813
2 foto 123281 - Phương Lê 114 9.2 46 09:53 26/04/2019 5421
3 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 110 9 45 10:50 12/04/2019 8030
4 foto 19964 - mmeocon01 108 9 45 04:08 27/11/2018 16675
5 foto 183389 - Võ Anh 102 8.4 42 03:35 31/03/2019 7949
6 foto 21617 - phanthivananh123 100 8.4 42 11:03 30/01/2019 13402
7 foto 197455 - quoclun129 94 8.2 41 03:49 22/04/2019 6129
8 foto 184149 - dodaihoc1234 93 8.2 41 03:40 26/04/2019 7315
9 foto 184535 - baphi123 88 7.8 39 03:51 04/01/2019 3848
10 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi 86 7.6 38 12:02 23/04/2019 4337