Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.17. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
06/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 77 10 25 19:49 26/12/2019
00:21:25
2417
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 73 9.6 24 18:03 29/10/2019
00:04:21
14777
3 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 65 8.8 22 14:49 05/06/2019
00:44:42
2487
4 foto 246119 - hoangnhattan 61 8.4 21 18:59 29/09/2019
00:50:00
6760
5 foto 244115 - Bạch Thiển 45 6.8 17 16:21 11/04/2020
00:50:00
1397
6 foto 245946 - toantoan2001 40 6 15 22:45 08/12/2019
00:50:00
9074
7 foto 246125 - Phan Minh Huy 36 6 15 22:41 09/08/2020
00:48:31
2550
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 21 2.8 7 14:20 29/09/2019
00:08:42
8427
9 foto 247279 - Thongha10 -1 2.4 6 07:40 14/04/2020
00:03:50
5900
10 foto 243805 - Lonconbeo123 2 0.4 1 16:44 08/10/2019
00:08:37
7276