Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.17. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
06/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 73 9.6 24 03:26 24/11/2018 13402
2 foto 183389 - Võ Anh 73 9.6 24 01:49 03/02/2019 7949
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 73 9.6 24 06:03 29/10/2019 8094
4 foto 123281 - Phương Lê 69 9.2 23 11:04 15/03/2019 5421
5 foto 191681 - phamquocanh1819 65 8.8 22 11:43 14/02/2019 2820
6 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 65 8.8 22 02:49 05/06/2019 2487
7 foto 19964 - mmeocon01 61 8.4 21 08:07 07/11/2018 16675
8 foto 246119 - hoangnhattan 61 8.4 21 06:59 29/09/2019 5603
9 foto 203820 - dinhtrangnhung 55 7.6 19 03:56 07/04/2019 8357
10 foto 195592 - Tiến Tiến 48 7.2 18 11:00 01/01/2019 3086