Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.17. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19964 - mmeocon01 70 9.2 23 08:51 08/11/2018 16675
2 foto 21617 - phanthivananh123 66 8.8 22 03:29 24/11/2018 13402
3 foto 123281 - Phương Lê 47 6.4 16 12:27 15/03/2019 5421
4 foto 191227 - hth205 44 6.4 16 08:42 23/02/2019 6531
5 foto 183389 - Võ Anh 35 5.6 14 04:45 12/02/2019 7949
6 foto 187611 - Trường Giang 28 4.8 12 03:06 15/03/2019 10455
7 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 30 4.4 11 07:46 07/10/2018 5885
8 foto 174490 - thanhhien1998 21 3.2 8 12:08 01/03/2019 13248
9 foto 203820 - dinhtrangnhung 18 2.8 7 12:16 05/04/2019 8357
10 foto 195592 - Tiến Tiến 14 2.4 6 04:44 01/01/2019 3086