Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.17. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 78 10 25 10:21 27/12/2019
00:41:24
2417
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 70 9.2 23 05:56 29/10/2019
00:09:25
10250
3 foto 246119 - hoangnhattan 61 8 20 08:56 29/09/2019
00:52:28
5712
4 foto 243805 - Lonconbeo123 17 2.4 6 10:42 12/10/2019
00:20:30
4293
5 foto 244277 - trần thị hường 7 1.2 3 10:51 25/02/2020
00:42:24
3751
6 foto 213174 - conankun999 0 0 0 12:26 04/06/2019
00:00:03
1163
7 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 07:55 13/02/2020
00:00:07
1010
8 foto 183539 - Hero Hùng 0 0 0 12:59 24/06/2019
00:00:09
4507