Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.20. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 82 9.33 28 10:54 01/04/2019 7949
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 82 9.33 28 09:14 26/11/2019 8094
3 foto 21617 - phanthivananh123 78 9 27 10:52 17/02/2019 13402
4 foto 123281 - Phương Lê 75 8.67 26 12:43 28/04/2019 5421
5 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 74 8.67 26 04:42 14/03/2019 2366
6 foto 19964 - mmeocon01 70 8.33 25 08:38 29/11/2018 16675
7 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 69 7.67 23 05:21 15/04/2019 8030
8 foto 174490 - thanhhien1998 55 6.67 20 11:23 03/05/2019 13248
9 foto 75059 - Ngọc Thảo 55 6.33 19 09:31 28/02/2019 3813
10 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 42 6 18 12:00 27/11/2018 6314