Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.20. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 82 9.33 28 09:14 26/11/2019
00:03:35
10250
2 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 45 5.67 17 09:47 20/03/2020
00:55:05
8573
3 foto 203820 - dinhtrangnhung 28 3.33 10 02:13 10/06/2019
00:48:31
8357
4 foto 184119 - Lethithoa 6 0.67 2 08:55 07/06/2019
00:03:54
8883
5 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1576416717
4293
6 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 04:05 21/11/2019
00:00:04
3070
7 foto 184547 - lambachan 0 0 0 10:24 12/06/2019
00:00:05
3053
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 0 0 0 09:57 25/11/2019
00:00:05
4723
9 foto 256304 - kimanh24022001 0 0 0 08:34 17/02/2020
00:00:06
3753
10 foto 153765 - Nam Phong 0 0 0 04:22 23/03/2020
00:00:12
5584