Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.20. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 90 10 30 17:00 12/04/2020
00:01:50
7435
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 82 9.33 28 09:14 26/11/2019
00:03:35
14777
3 foto 280373 - Luyendepro 59 7 21 20:49 09/04/2021
00:50:00
8919
4 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 45 5.67 17 21:47 20/03/2020
00:50:00
8588
5 foto 239222 - khacdat111 30 5 15 10:21 10/04/2021
00:38:40
7468
6 foto 203820 - dinhtrangnhung 28 3.33 10 02:13 10/06/2019
00:48:31
8357
7 foto 246752 - Lan Trinh 9 1.67 5 21:13 03/04/2020
00:09:39
2694
8 foto 184119 - Lethithoa 6 0.67 2 08:55 07/06/2019
00:03:54
8883
9 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1576416717
7276
10 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:05 13/08/2020
00:00:03
11262