Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.20. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
08/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 74 8.67 26 08:20 24/02/2019 13402
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 70 8.33 25 07:05 26/11/2019 8235
3 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 51 6 18 09:27 15/04/2019 8030
4 foto 19964 - mmeocon01 38 5.67 17 04:03 30/11/2018 16675
5 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 46 5.33 16 10:33 14/03/2019 2366
6 foto 183389 - Võ Anh 45 5 15 04:02 01/04/2019 7949
7 foto 174490 - thanhhien1998 38 4.67 14 01:41 04/05/2019 13248
8 foto 187611 - Trường Giang 36 4.33 13 10:51 06/04/2019 10455
9 foto 123281 - Phương Lê 12 1.33 4 05:53 28/04/2019 5421
10 foto 203820 - dinhtrangnhung 12 1.33 4 08:47 11/06/2019 8357