Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.20. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
08/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 70 8.33 25 19:05 26/11/2019
00:13:14
14777
2 foto 280373 - Luyendepro 38 4.67 14 23:39 09/04/2021
00:50:00
8919
3 foto 203820 - dinhtrangnhung 12 1.33 4 20:47 11/06/2019
00:50:00
8357
4 foto 246752 - Lan Trinh 0 0 0
-1585923986
2694
5 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:05 13/08/2020
00:00:02
11262
6 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 11:14 22/04/2020
00:00:05
2113
7 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 20:49 07/12/2020
00:00:05
9149
8 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 0 0 0 14:43 04/06/2019
00:00:07
4265
9 foto 184547 - lambachan 0 0 0 01:03 13/06/2019
00:00:08
3053
10 foto 153765 - Nam Phong 0 0 0 22:01 24/03/2020
00:00:10
15360