Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.18. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
08/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190411 - Minh Nguyen 124 10 60 20:28 23/11/2019
00:08:14
3637
2 foto 244346 - Cuongyk 124 10 60 08:46 02/10/2019
00:19:17
6483
3 foto 251896 - Hạ Trắng 121 9.84 59 22:32 03/12/2019
00:08:28
5986
4 foto 190822 - LanhLoanTrang 121 9.84 59 10:01 06/06/2019
00:14:58
8921
5 foto 246119 - hoangnhattan 121 9.84 59 20:52 30/09/2019
00:16:20
6760
6 foto 244277 - trần thị hường 118 9.67 58 23:45 14/10/2019
00:16:41
6741
7 foto 244087 - Minh Quang 118 9.67 58 23:43 06/04/2020
00:26:20
7435
8 foto 244062 - duongquynh0901 115 9.5 57 22:44 14/11/2019
00:09:49
13160
9 foto 269712 - MinhNguyetPham 115 9.5 57 15:37 28/03/2020
00:18:16
3120
10 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 112 9.34 56 19:16 29/09/2019
00:19:47
8427