Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.18. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
09/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 150 10 60 05:12 16/02/2019 7949
2 foto 21617 - phanthivananh123 147 9.84 59 09:29 25/11/2018 13402
3 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 147 9.84 59 10:25 16/03/2019 8030
4 foto 36813 - Liên Kim Tạ 146 9.84 59 09:50 21/10/2018 3043
5 foto 184119 - Lethithoa 146 9.84 59 05:24 14/05/2019 8883
6 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 145 9.84 59 11:09 14/11/2018 6314
7 foto 192664 - cubeo123 143 9.67 58 10:55 08/12/2018 2160
8 foto 187637 - Y Đa Khoa 143 9.67 58 11:07 09/12/2018 3296
9 foto 203820 - dinhtrangnhung 143 9.67 58 11:17 09/04/2019 8357
10 foto 190822 - LanhLoanTrang 143 9.67 58 10:20 06/06/2019 8921