Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.18. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
09/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 150 10 60 23:06 03/06/2020
00:04:27
13970
2 foto 190411 - Minh Nguyen 150 10 60 21:29 23/11/2019
00:09:05
3637
3 foto 246119 - hoangnhattan 150 10 60 21:10 30/09/2019
00:16:54
6760
4 foto 244346 - Cuongyk 147 9.84 59 09:11 02/10/2019
00:19:49
6483
5 foto 251896 - Hạ Trắng 146 9.84 59 22:51 03/12/2019
00:08:41
5986
6 foto 269712 - MinhNguyetPham 144 9.67 58 16:12 28/03/2020
00:11:05
3120
7 foto 190822 - LanhLoanTrang 143 9.67 58 10:20 06/06/2019
00:14:40
8921
8 foto 244087 - Minh Quang 143 9.67 58 15:10 09/04/2020
00:16:22
7435
9 foto 280373 - Luyendepro 141 9.67 58 11:01 21/02/2021
00:14:26
8919
10 foto 269200 - Daunguyenvong1 139 9.5 57 16:18 14/03/2021
00:06:05
4154