Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.19. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về polime
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 128 9.75 39 18:22 05/11/2019
00:06:42
14777
2 foto 246119 - hoangnhattan 128 9.75 39 22:58 30/09/2019
00:43:40
6760
3 foto 244346 - Cuongyk 122 9.5 38 11:23 02/10/2019
00:50:00
6483
4 foto 280373 - Luyendepro 117 9 36 00:55 22/02/2021
00:37:28
6827
5 foto 190822 - LanhLoanTrang 103 8.5 34 11:26 06/06/2019
00:50:00
8921
6 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 94 7.75 31 08:07 06/10/2019
00:35:34
8427
7 foto 184547 - lambachan 6 0.5 2 21:57 12/06/2019
00:05:58
3053
8 foto 242135 - Daudaihocmouoc 0 0 0
-1589535029
1942
9 foto 256304 - kimanh24022001 0 0 0
-1578062769
3857
10 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0
-1575863877
9074