Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.19. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về polime
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 187611 - Trường Giang 132 10 40 05:18 15/03/2019 10455
2 foto 246119 - hoangnhattan 128 9.75 39 10:58 30/09/2019 5603
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 128 9.75 39 06:22 05/11/2019 8200
4 foto 75059 - Ngọc Thảo 127 9.75 39 12:41 16/01/2019 3813
5 foto 21617 - phanthivananh123 123 9.5 38 09:34 25/11/2018 13402
6 foto 244346 - Cuongyk 122 9.5 38 11:23 02/10/2019 3191
7 foto 191227 - hth205 117 9.25 37 11:20 23/02/2019 6531
8 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 115 9 36 11:26 19/03/2019 8030
9 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 112 9 36 02:46 14/11/2018 6314
10 foto 190822 - LanhLoanTrang 103 8.5 34 11:26 06/06/2019 8921