Thông tin đề

Đề 5: Ôn tập chuvà năng lượng yển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 199622 - Lê Linh 40 10 20 10:57 19/02/2019 2426
2 foto 83090 - Phúc Đặng 37 9.5 19 10:31 23/11/2018 5903
3 foto 192919 - minhthu30892 37 9.5 19 03:44 28/11/2018 2112
4 foto 165210 - minhngocsinh 37 9.5 19 10:44 09/12/2018 3029
5 foto 187325 - LacRang2018 37 9.5 19 01:38 09/12/2018 3715
6 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 37 9.5 19 08:02 24/12/2018 2714
7 foto 104689 - Minh Tân 37 9.5 19 03:48 05/01/2019 7448
8 foto 59305 - biology1204 37 9.5 19 07:11 06/01/2019 9442
9 foto 182991 - ximuoi1009 37 9.5 19 03:04 15/02/2019 2467
10 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 37 9.5 19 12:47 03/03/2019 3561