Thông tin đề

Đề 5: Ôn tập chuvà năng lượng yển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 37 9.5 19 10:31 23/11/2018 5074
2 foto 192919 - minhthu30892 37 9.5 19 03:44 28/11/2018 1851
3 foto 165210 - minhngocsinh 37 9.5 19 10:44 09/12/2018 2612
4 foto 187325 - Nguyễn Thị Hường 37 9.5 19 01:38 09/12/2018 2670
5 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 37 9.5 19 08:02 24/12/2018 2130
6 foto 104689 - Minh Tân 37 9.5 19 03:48 05/01/2019 6783
7 foto 59305 - biology1204 37 9.5 19 07:11 06/01/2019 8922
8 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 34 9 18 04:56 24/12/2018 3371
9 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 31 8.5 17 07:26 03/01/2019 1679
10 foto 92701 - Minhh Thư Lê 25 7.5 15 08:34 17/12/2018 2256