Thông tin đề

Bài 7: Phương trình tích
Lớp

11

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 188848 - HOANGDUCNAM 21 6.25 15 11:39 16/11/2018 1171
2 foto 149659 - trananh123 0 0 0 1197
3 foto 162866 - Nguyễn Thị Ngọc Tâm 0 0 0
4 foto 189037 - nguyendangkien 0 0 0 1040
5 foto 171851 - Lê Diễm Trang 0 0 0 1002
6 foto 72288 - Phạm Quỳnh Hoa 0 0 0
7 foto 149400 - phanhoangminh1 0 0 0 12:34 08/10/2018 1833
8 foto 94960 - hungplt123 0 0 0 02:55 16/10/2018 1632
9 foto 150365 - quynhdoan 0 0 0 11:11 04/01/2019 1132