Thông tin đề

Thi Online: CS18. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241854 - Đức Trần 79 8.4 42 11:40 18/11/2019 5947
2 foto 223904 - Nguyễn Thị Lan Anh 79 8.4 42 09:08 16/02/2020 3698
3 foto 218810 - Đợi Đợi 74 8 40 05:30 21/09/2019 2077
4 foto 245413 - Huyền Nguyễn 69 7.8 39 01:12 25/10/2019 2021
5 foto 179646 - Đào Huyền -1 3.2 16 08:19 03/02/2020 1105
6 foto 244149 - Ngô Thị Nhật 15 2.2 11 03:24 11/02/2020 1440
7 foto 258489 - Hà Hiểu Thành 6 0.8 4 09:53 19/01/2020 1014
8 foto 88347 - letoan1282 0 0 0 1322
9 foto 105792 - kieutimdep 0 0 0 07:36 06/06/2019 1000
10 foto 166413 - Helia 0 0 0 11:00 14/06/2019 1750