Thông tin đề

Thi Online: CS23. Hợp kim của sắt
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 55 9.5 19 07:59 06/10/2019 7847
2 foto 241854 - Đức Trần 0 0 0 5947
3 foto 246219 - 0357033725 0 0 0 1000
4 foto 105792 - kieutimdep 0 0 0 07:58 06/06/2019 1000
5 foto 166413 - Helia 0 0 0 10:54 14/06/2019 1750
6 foto 152433 - Vân Anh 0 0 0 09:15 29/06/2019 2739
7 foto 178925 - Hân 0 0 0 08:49 03/08/2019 8020