Thông tin đề

Đề: Luyện tập nâng cao về vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Lớp

10

Số câu

8 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 236320 - Luuthanhhong10 16 10 8 04:58 01/01/2020 4755
2 foto 246455 - thuyngadangthi 4 5 4 08:54 27/10/2019 1722
3 foto 245462 - DR.STRANGE 4 5 4 04:56 08/12/2019 6853
4 foto 239476 - minhkhuekrb 0 0 0 1005