Thông tin đề

Đề: Luyện tập phương pháp giải bài tập nguyên phân
Lớp

10

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246455 - thuyngadangthi 0 0 0 1722
2 foto 256921 - vietlongbaotram 0 0 0 1000
3 foto 239476 - minhkhuekrb 0 0 0 1005
4 foto 245699 - Đinh Thị Kim Thanh 0 0 0 11:18 14/12/2019 1657