Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập trắc nghiệm về trao đổi nước ở thực vật
Lớp

11

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 141130 - hien nguyen 16 5.38 14 07:38 20/11/2018 15753
2 foto 135082 - Nguyen Thao 13 5 13 05:40 24/12/2018 1926
3 foto 189602 - baolamsl 10 4.62 12 07:40 07/10/2018 1258
4 foto 59305 - biology1204 4 3.85 10 03:11 20/11/2018 8922
5 foto 169145 - Thảo Bùi 4 3.85 10 08:34 29/11/2018 1309
6 foto 182386 - Mai Hải Đăng 4 3.85 10 10:57 23/12/2018 2801
7 foto 199130 - Chi Bich 4 3.85 10 10:37 26/12/2018 1018
8 foto 162193 - Trịnh Linh Chi 1 3.46 9 09:05 30/10/2018 1376
9 foto 182389 - linhcun2k2 1 3.46 9 04:29 05/11/2018 1042
10 foto 94960 - hungplt123 1 3.46 9 01:32 18/11/2018 1632