Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập trắc nghiệm về trao đổi nước ở thực vật
Lớp

11

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 40 8.46 22 10:32 28/01/2019 5903
2 foto 141130 - hien nguyen 16 5.38 14 07:38 20/11/2018 17432
3 foto 112007 - Nghiêm Thành Đạt 16 5.38 14 08:20 06/02/2019 1264
4 foto 135082 - Nguyen Thao 13 5 13 05:40 24/12/2018 1949
5 foto 60958 - Nguyễn Huy Hoàng 13 5 13 12:19 07/03/2019 1013
6 foto 189602 - baolamsl 10 4.62 12 07:40 07/10/2018 1529
7 foto 146140 - Huy Thương 7 4.23 11 09:33 29/01/2019 2190
8 foto 212820 - Đàm Quốc Khánh 7 4.23 11 04:08 05/04/2019 1007
9 foto 59305 - biology1204 4 3.85 10 03:11 20/11/2018 9442
10 foto 169145 - Bùi Thảo 4 3.85 10 08:34 29/11/2018 1401