Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập trắc nghiệm vận dụng cao phần tuần hoàn máu và cân bằng nội môi
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 59305 - biology1204 0 0 0 9442
2 foto 182714 - minhtuetrang 0 0 0 1056
3 foto 36302 - thutrangat 0 0 0 1045
4 foto 79402 - Nhạt Nhạt 0 0 0 1008
5 foto 34146 - tuyetthi2001 0 0 0 3600
6 foto 189602 - baolamsl 0 0 0 1529
7 foto 107250 - Hoài Nam 0 0 0 2458
8 foto 76170 - Trí Phạm 0 0 0 02:26 13/01/2019 1286
9 foto 172937 - Nguyễn Thị Phương Anh 0 0 0 10:12 28/03/2019 1002
10 foto 221488 - Nguyễn Ngô Nhật Nam 0 0 0 03:32 08/05/2019 999