Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập trắc nghiệm vận dụng cao phần sinh trưởng và phát triển ở thực vật
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 5407 - Trần Thanh 0 0 0 974
2 foto 189602 - baolamsl 0 0 0 1529
3 foto 79402 - Nhạt Nhạt 0 0 0 1008
4 foto 77084 - viettrinh29042002 0 0 0 1228
5 foto 141130 - hien nguyen 0 0 0 17432
6 foto 76738 - giahuy9c2002 0 0 0 1049
7 foto 76170 - Trí Phạm 0 0 0 1286
8 foto 187820 - LeThiNhuQuynh1206 0 0 0
9 foto 172937 - Nguyễn Thị Phương Anh 0 0 0 1002
10 foto 189138 - Le Hoang Phuong Thao 0 0 0 1115