Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.10. Chinh phục các dạng toán khó về polime (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96229 - Công Thành Ngô 76 10 25 10:40 24/04/2019 11856
2 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 68 9.2 23 10:28 20/01/2019 7307
3 foto 207830 - Motivation 67 9.2 23 06:27 16/04/2019 2712
4 foto 181757 - phước nguyễn trọng 60 8.4 21 10:21 02/11/2018 7790
5 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 38 5.6 14 11:50 24/02/2019 2515
6 foto 183333 - nhatquang123 0 2.4 6 09:06 26/10/2018 1337
7 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 11:24 17/10/2018 1264
8 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:29 19/10/2018 1934
9 foto 165233 - Duy zai 0 0 0 07:51 08/11/2018 1535
10 foto 167726 - dungthuyquynh 0 0 0 05:18 14/11/2018 5141