Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.10. Chinh phục các dạng toán khó về polime (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 68 9.2 23 10:28 20/01/2019 4364
2 foto 181757 - phước nguyễn trọng 60 8.4 21 10:21 02/11/2018 6568
3 foto 183333 - nhatquang123 0 2.4 6 09:06 26/10/2018 1230
4 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 11:24 17/10/2018 1262
5 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 12:29 19/10/2018 1442
6 foto 165233 - Duy zai 0 0 0 07:51 08/11/2018 1307
7 foto 167726 - dungthuyquynh 0 0 0 05:18 14/11/2018 3837
8 foto 173896 - teamhocy 0 0 0 06:51 18/11/2018 2395
9 foto 165471 - nguyễn thái sơn 0 0 0 05:10 12/12/2018 1631