Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.21. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 116 9.75 39 09:41 14/06/2019
00:49:19
5853
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 108 9.25 37 09:23 06/12/2019
00:10:40
10250
3 foto 247279 - Thongha10 92 8.25 33 02:20 04/03/2020
00:26:39
5338
4 foto 246026 - Mylien44 52 5 20 02:53 12/11/2019
00:53:11
3522
5 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 44 4 16 04:21 24/03/2020
00:55:08
8573
6 foto 203820 - dinhtrangnhung 35 3.25 13 02:54 12/06/2019
00:50:49
8357
7 foto 256304 - kimanh24022001 4 0.5 2 04:07 08/02/2020
00:02:40
3753
8 foto 246119 - hoangnhattan 0 0 0
-1578342284
5712
9 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1577020249
4293
10 foto 248079 - Suongnguyen13 0 0 0 09:09 04/12/2019
00:00:06
1010