Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.21. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
11/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269200 - Daunguyenvong1 116 9.75 39 20:27 09/05/2021
00:03:46
4154
2 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 116 9.75 39 09:41 14/06/2019
00:49:19
5853
3 foto 244087 - Minh Quang 112 9.5 38 23:53 12/04/2020
00:05:32
7435
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 108 9.25 37 21:23 06/12/2019
00:10:40
14777
5 foto 295251 - 2002hochoa2021 104 9 36 15:57 12/05/2021
00:48:10
2768
6 foto 247279 - Thongha10 92 8.25 33 14:20 04/03/2020
00:26:39
5900
7 foto 269712 - MinhNguyetPham 79 7.25 29 15:37 11/04/2020
00:48:45
3120
8 foto 244277 - trần thị hường 73 6.25 25 15:56 20/06/2020
00:49:55
6741
9 foto 246026 - Mylien44 52 5 20 14:53 12/11/2019
00:50:00
6793
10 foto 239222 - khacdat111 40 5 20 15:45 10/04/2021
00:48:57
7468