Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.21. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
12/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269200 - Daunguyenvong1 114 9.5 38 22:07 09/05/2021
00:03:21
4151
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 106 9 36 12:15 10/12/2019
00:05:11
14777
3 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 105 9 36 10:24 14/06/2019
00:35:42
5853
4 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 59 4.75 19 12:06 12/05/2021
00:50:00
11061
5 foto 203820 - dinhtrangnhung 20 2.25 9 16:29 12/06/2019
00:50:00
8357
6 foto 246026 - Mylien44 18 1.75 7 18:59 12/11/2019
00:50:00
6793
7 foto 297482 - onthidaihoc2k2 10 1 4 14:43 18/03/2021
00:07:32
3641
8 foto 280373 - Luyendepro 0 0 0
-1618366009
8317
9 foto 246752 - Lan Trinh 0 0 0
-1586010111
2694
10 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1577021437
7276