Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.21. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
12/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19964 - mmeocon01 110 9.25 37 03:14 03/12/2018 16675
2 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 105 9 36 10:24 14/06/2019 5853
3 foto 21617 - phanthivananh123 85 7.75 31 03:31 04/03/2019 13402
4 foto 184149 - dodaihoc1234 21 3.75 15 01:14 28/04/2019 7315
5 foto 183389 - Võ Anh 39 3.25 13 03:55 05/04/2019 7949
6 foto 123281 - Phương Lê 36 3 12 05:23 01/05/2019 5421
7 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 33 2.75 11 11:48 18/04/2019 8030
8 foto 75059 - Ngọc Thảo 27 2.25 9 04:20 05/03/2019 3813
9 foto 174490 - thanhhien1998 23 2.25 9 10:44 05/05/2019 13248
10 foto 203820 - dinhtrangnhung 20 2.25 9 04:29 12/06/2019 8357