Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.22. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
13/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19964 - mmeocon01 60 10 30 08:03 06/12/2018 16675
2 foto 183539 - Hero Hùng 51 9 27 02:19 22/12/2018 4507
3 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 51 9 27 02:52 15/06/2019 5853
4 foto 21617 - phanthivananh123 39 7.67 23 08:38 06/03/2019 13402
5 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 36 6.33 19 12:33 22/04/2019 8030
6 foto 183389 - Võ Anh 34 6.33 19 03:27 07/04/2019 7949
7 foto 187611 - Trường Giang 25 5.33 16 09:17 07/04/2019 10455
8 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 12 4.67 14 08:57 27/11/2018 6314
9 foto 77895 - Thành Long Nguyễn 12 4.67 14 12:37 17/12/2018 1086
10 foto 174490 - thanhhien1998 15 4.33 13 11:08 08/05/2019 13248