Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.22. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
13/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 60 10 30 17:50 20/12/2019
00:03:23
14777
2 foto 244087 - Minh Quang 54 9.33 28 16:41 15/04/2020
00:01:59
7435
3 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 51 9 27 14:52 15/06/2019
00:49:43
5853
4 foto 280373 - Luyendepro 37 7 21 10:08 16/04/2021
00:50:00
7525
5 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 19 4.33 13 23:31 24/03/2020
00:50:00
8588
6 foto 203820 - dinhtrangnhung 2 1 3 23:18 12/06/2019
00:21:34
8357
7 foto 256304 - kimanh24022001 0 0.67 2 08:44 12/02/2020
00:04:04
3857
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 2 0.33 1 09:01 01/12/2019
00:00:25
8427
9 foto 246026 - Mylien44 -1 0.33 1 22:09 12/11/2019
00:05:16
6793
10 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1577245466
7276