Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.22. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
14/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 54 9.33 28 20:38 20/12/2019
00:05:33
14777
2 foto 246752 - Lan Trinh 10 2 6 22:05 04/04/2020
00:15:07
2694
3 foto 243805 - Lonconbeo123 7 1.33 4 11:27 25/12/2019
00:30:49
7276
4 foto 203820 - dinhtrangnhung 3 0.67 2 09:20 13/06/2019
00:50:00
8357
5 foto 294080 - Maitram27 0 0 0
-1617760744
2857
6 foto 248079 - Suongnguyen13 0 0 0 10:05 07/12/2019
00:00:03
1010
7 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 08:45 03/05/2020
00:00:03
2113
8 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:06 13/08/2020
00:00:03
11262
9 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 16:36 24/11/2019
00:00:04
9074
10 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 19:46 08/12/2020
00:00:04
9149