Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.22. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
14/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 54 9.33 28 08:38 20/12/2019 9577
2 foto 243805 - Lonconbeo123 7 1.33 4 11:27 25/12/2019 4006
3 foto 203820 - dinhtrangnhung 3 0.67 2 09:20 13/06/2019 8357
4 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 04:36 24/11/2019 2473
5 foto 248079 - Suongnguyen13 0 0 0 10:05 07/12/2019 1010