Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.23. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
16/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19964 - mmeocon01 144 9 45 04:05 21/12/2018 16675
2 foto 21617 - phanthivananh123 140 8.8 44 07:55 16/03/2019 13402
3 foto 75059 - Ngọc Thảo 38 4.2 21 10:55 05/03/2019 3813
4 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 63 4 20 12:27 25/04/2019 8030
5 foto 183389 - Võ Anh 57 3.6 18 01:14 10/04/2019 7949
6 foto 187611 - Trường Giang 47 3 15 09:39 09/04/2019 10455
7 foto 183944 - Minh Mẫn 30 2 10 09:00 02/05/2019 4363
8 foto 174490 - thanhhien1998 12 1 5 11:43 20/05/2019 13248
9 foto 191206 - Toiyeudhyhn 3 0.2 1 09:53 19/03/2019 2046
10 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 0 0 0 5885