Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.24. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
17/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 75 8.8 22 21:00 21/01/2020
00:16:09
14777
2 foto 203820 - dinhtrangnhung 25 3.2 8 14:53 14/06/2019
00:40:18
8357
3 foto 243805 - Lonconbeo123 24 3.2 8 10:19 29/12/2019
00:22:34
7276
4 foto 239222 - khacdat111 20 2.8 7 09:53 27/04/2021
00:49:57
7468
5 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 20 2.8 7 23:33 27/03/2020
00:50:00
8588
6 foto 280373 - Luyendepro 16 2.4 6 17:57 17/04/2021
00:45:47
8919
7 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 3 0.4 1 21:09 06/12/2019
00:00:20
8427
8 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0
-1574914217
9074
9 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 0 0 0
-1568038257
4237
10 foto 199525 - hanguyenchau 0 0 0 21:00 31/05/2020
00:00:03
1610