Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.24. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 86 9.6 24 07:38 21/03/2019 13402
2 foto 75059 - Ngọc Thảo 41 6 15 04:43 08/03/2019 3813
3 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 43 5.2 13 10:49 27/04/2019 8030
4 foto 187611 - Trường Giang 34 4.4 11 08:36 10/04/2019 10455
5 foto 183944 - Minh Mẫn 28 3.6 9 03:58 03/05/2019 4363
6 foto 203820 - dinhtrangnhung 25 3.2 8 02:53 14/06/2019 8357
7 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 20 2.8 7 09:47 22/10/2018 5885
8 foto 174490 - thanhhien1998 19 2.8 7 09:31 26/05/2019 13248
9 foto 191681 - phamquocanh1819 1 2.4 6 04:02 25/03/2019 2820
10 foto 183389 - Võ Anh 12 1.6 4 06:09 12/04/2019 7949