Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.24. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
18/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 82 8.8 22 19:18 24/01/2020
00:03:07
14777
2 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 11:50 09/05/2020
00:00:03
2113
3 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:06 13/08/2020
00:00:03
11262
4 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 14:07 31/12/2020
00:00:04
1486
5 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc -1 0 0 23:26 27/03/2020
00:09:43
8588