Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.25. Sắt
Lớp

13

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
19/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 94 10 35 12:00 18/02/2020
00:04:48
14777
2 foto 244087 - Minh Quang 90 9.71 34 14:56 15/04/2020
00:14:30
7435
3 foto 153765 - Nam Phong 70 8.29 29 09:43 20/03/2020
00:50:00
15360
4 foto 243805 - Lonconbeo123 68 8 28 10:56 29/12/2019
00:16:05
7276
5 foto 244277 - trần thị hường 63 7.71 27 16:52 27/05/2020
00:17:09
6741
6 foto 251896 - Hạ Trắng 59 7.43 26 23:21 24/12/2019
00:11:46
5986
7 foto 203820 - dinhtrangnhung 55 7.14 25 17:35 14/06/2019
00:24:21
8357
8 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 54 7.14 25 10:54 03/06/2019
00:35:06
5853
9 foto 256304 - kimanh24022001 51 6.86 24 17:30 09/02/2020
00:23:53
3857
10 foto 17846 - Bee Bot 53 6.57 23 21:30 15/12/2019
00:32:14
3014