Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.25. Sắt
Lớp

13

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 86 9.43 33 05:20 30/04/2019 8030
2 foto 183389 - Võ Anh 82 9.14 32 12:37 15/04/2019 7949
3 foto 174490 - thanhhien1998 79 8.86 31 11:44 26/05/2019 13248
4 foto 21617 - phanthivananh123 78 8.86 31 05:18 30/03/2019 13402
5 foto 184894 - ncthailsung 74 8.57 30 01:44 11/12/2018 2911
6 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 68 8 28 10:22 20/03/2019 4265
7 foto 29864 - sonthach 62 7.71 27 12:03 31/01/2019 2466
8 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 58 7.43 26 03:10 01/12/2018 6314
9 foto 203820 - dinhtrangnhung 55 7.14 25 05:35 14/06/2019 8357
10 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 54 7.14 25 10:54 03/06/2019 5853