Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.26. Hợp chất của Sắt
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
21/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269200 - Daunguyenvong1 109 9.5 38 15:20 12/05/2021
00:02:54
4154
2 foto 251896 - Hạ Trắng 75 7 28 22:08 26/12/2019
00:24:17
5986
3 foto 153765 - Nam Phong 65 6.75 27 15:03 30/03/2020
00:49:56
15360
4 foto 17846 - Bee Bot 60 6.5 26 23:14 15/12/2019
00:50:00
3014
5 foto 184119 - Lethithoa 38 5 20 10:21 11/06/2019
00:31:39
8883
6 foto 299880 - Nguyenhuy77 39 4.75 19 17:05 28/03/2022
00:50:00
2350
7 foto 243805 - Lonconbeo123 46 4.5 18 15:28 29/12/2019
00:12:06
7276
8 foto 203820 - dinhtrangnhung 25 2.75 11 21:35 14/06/2019
00:50:00
8357
9 foto 293591 - minhtuannguyen 3 2.75 11 15:52 10/05/2021
00:03:40
1285
10 foto 294214 - Gogo 5 1.5 6 09:34 10/12/2020
00:17:16
8356