Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.26. Hợp chất của Sắt
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19964 - mmeocon01 98 8.75 35 03:13 06/01/2019 16675
2 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 88 8 32 11:41 30/04/2019 8030
3 foto 183389 - Võ Anh 74 7.25 29 10:27 15/04/2019 7949
4 foto 197051 - FTUwillstrong 77 7 28 09:59 24/04/2019 1684
5 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 64 6.5 26 11:06 20/03/2019 4265
6 foto 21617 - phanthivananh123 53 6 24 09:46 31/03/2019 13402
7 foto 187611 - Trường Giang 56 5.75 23 04:03 10/04/2019 10455
8 foto 174490 - thanhhien1998 55 5.5 22 09:02 28/05/2019 13248
9 foto 184119 - Lethithoa 38 5 20 10:21 11/06/2019 8883
10 foto 145505 - Đặng Thuu Huyền 29 4.5 18 11:48 03/02/2019 4181