Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.27. Hợp kim của Sắt
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
23/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 60 10 20 08:20 21/02/2020
00:02:16
14777
2 foto 251896 - Hạ Trắng 45 8 16 08:53 29/12/2019
00:07:09
5986
3 foto 243805 - Lonconbeo123 40 7 14 17:11 29/12/2019
00:05:39
7276
4 foto 184119 - Lethithoa 28 6.5 13 22:18 11/06/2019
00:22:19
8883
5 foto 244346 - Cuongyk 25 5 10 14:56 14/04/2020
00:09:16
6483
6 foto 256304 - kimanh24022001 24 5 10 07:27 10/02/2020
00:05:48
3857
7 foto 294214 - Gogo 17 4 8 15:46 10/12/2020
00:10:25
8356
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 8 2.5 5 21:45 13/12/2019
00:03:05
8427
9 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:07 13/08/2020
00:00:02
11262
10 foto 199525 - hanguyenchau 0 0 0 19:48 01/06/2020
00:00:03
1610