Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.27. Hợp kim của Sắt
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
23/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183948 - thuyvy 52 9 18 03:36 26/12/2018 1274
2 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 52 9 18 06:56 03/05/2019 8030
3 foto 183389 - Võ Anh 49 8.5 17 01:12 17/04/2019 7949
4 foto 93077 - DANG THI YEN LINH 46 8.5 17 07:23 21/03/2019 2568
5 foto 21617 - phanthivananh123 44 8 16 07:14 02/04/2019 13402
6 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 37 7.5 15 09:54 03/12/2018 6314
7 foto 184119 - Lethithoa 28 6.5 13 10:18 11/06/2019 8883
8 foto 187611 - Trường Giang 31 6 12 04:38 10/04/2019 10455
9 foto 174490 - thanhhien1998 30 6 12 11:31 28/05/2019 13248
10 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 28 5.5 11 11:20 20/03/2019 4265