Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.28. Crom và hợp chất của crom (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 174490 - thanhhien1998 113 8.8 44 09:31 29/05/2019 13248
2 foto 183389 - Võ Anh 111 8.8 44 03:54 19/04/2019 7949
3 foto 187611 - Trường Giang 109 8.6 43 08:54 10/04/2019 10455
4 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 107 8.6 43 12:04 04/05/2019 8030
5 foto 184119 - Lethithoa 105 8.4 42 08:36 14/06/2019 8883
6 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 100 8.2 41 03:24 03/12/2018 6314
7 foto 184894 - ncthailsung 97 8 40 02:58 12/12/2018 2911
8 foto 215655 - Nguyễn Văn Quân 92 7.8 39 11:09 02/04/2019 3028
9 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 81 7.2 36 12:12 25/10/2018 5885
10 foto 29864 - sonthach 71 6.8 34 12:50 31/01/2019 2466