Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.28. Crom và hợp chất của crom (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 126 9.6 48 08:01 28/02/2020
00:06:38
14777
2 foto 153765 - Nam Phong 116 9 45 10:06 31/03/2020
00:50:00
15360
3 foto 184119 - Lethithoa 105 8.4 42 08:36 14/06/2019
00:22:00
8883
4 foto 244277 - trần thị hường 81 6.8 34 15:47 02/06/2020
00:35:15
6741
5 foto 17846 - Bee Bot 81 6.8 34 10:09 16/12/2019
00:50:00
3014
6 foto 256304 - kimanh24022001 57 6 30 10:29 10/02/2020
00:22:49
3857
7 foto 243805 - Lonconbeo123 49 4.2 21 15:37 02/01/2020
00:09:47
7276
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 2 0.2 1 18:26 15/12/2019
00:00:10
8427
9 foto 251896 - Hạ Trắng 0 0 0
-1577584711
5986
10 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 10:15 05/01/2020
00:00:03
9074