Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.28. Crom và hợp chất của crom (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
26/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184119 - Lethithoa 118 8.6 43 09:37 14/06/2019
00:50:00
8883
2 foto 153765 - Nam Phong 93 7.2 36 12:06 31/03/2020
00:50:00
15360
3 foto 17846 - Bee Bot 97 7 35 11:48 16/12/2019
00:50:00
3014
4 foto 256304 - kimanh24022001 25 2 10 19:34 10/02/2020
00:50:00
3857
5 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 3 0.2 1 18:40 15/12/2019
00:00:40
8427
6 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:07 13/08/2020
00:00:03
11262
7 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 16:09 01/01/2021
00:00:04
9149