Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.28. Crom và hợp chất của crom (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
26/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 133 9.2 46 10:46 21/04/2019 7949
2 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 118 8.6 43 04:05 03/12/2018 6314
3 foto 184119 - Lethithoa 118 8.6 43 09:37 14/06/2019 8883
4 foto 187611 - Trường Giang 109 7.8 39 09:43 10/04/2019 10455
5 foto 174490 - thanhhien1998 106 7.8 39 10:52 29/05/2019 13248
6 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 84 6.8 34 08:43 26/10/2018 5885
7 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 69 5.2 26 11:41 20/03/2019 4265
8 foto 183944 - Minh Mẫn 37 2.6 13 10:42 06/05/2019 4363
9 foto 195592 - Tiến Tiến 7 0.6 3 04:24 31/01/2019 3086
10 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 3 0.2 1 09:53 24/02/2019 2105