Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.01. Phương pháp giải các dạng toán XÁC ĐỊNH HALOGEN
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
29/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 67 10 20 10:17 07/11/2018 5903
2 foto 119533 - LeoyaoimingmingBNYKN 67 10 20 10:49 10/04/2019 3035
3 foto 185467 - tiktok 63 9.5 19 02:33 13/01/2019 5223
4 foto 180843 - Tdv10hoa1 50 8 16 11:35 29/10/2018 2339
5 foto 199109 - buiminhngoc 49 8 16 09:29 16/03/2019 1247
6 foto 164591 - Nguyễn Hưng 48 8 16 03:29 10/02/2019 4480
7 foto 178925 - Hân 40 7 14 09:33 16/12/2018 7731
8 foto 183705 - quang khai 40 7 14 09:24 30/04/2019 1842
9 foto 158055 - truongxt2k1 42 6.5 13 08:13 24/12/2018 3110
10 foto 202176 - Tô Hữu Tín 40 6.5 13 02:13 06/01/2019 1133