Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.01. Phương pháp giải các dạng toán XÁC ĐỊNH HALOGEN
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
29/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 67 10 20 10:17 07/11/2018 5074
2 foto 185467 - tiktok 63 9.5 19 02:33 13/01/2019 3994
3 foto 180843 - Tdv10hoa1 50 8 16 11:35 29/10/2018 1883
4 foto 178925 - Hân 40 7 14 09:33 16/12/2018 4246
5 foto 158055 - truongxt2k1 42 6.5 13 08:13 24/12/2018 2680
6 foto 202176 - Tô Hữu Tín 40 6.5 13 02:13 06/01/2019 1133
7 foto 94569 - PHAMTUANANH 21 4.5 9 11:13 29/11/2018 2345
8 foto 196237 - tanhochb2003 22 3.5 7 10:29 13/12/2018 2613
9 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 12 2 4 09:19 20/12/2018 1215
10 foto 97006 - hoaithanh02 0 1 2 02:12 07/01/2019 1767