Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.01. Phương pháp giải các dạng toán XÁC ĐỊNH HALOGEN
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
29/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 67 10 20 10:17 07/11/2018 5903
2 foto 119533 - Leoyaoi 67 10 20 10:49 10/04/2019 3766
3 foto 185467 - tiktok 63 9.5 19 02:33 13/01/2019 5479
4 foto 244614 - khoivaba312004 53 8.5 17 09:18 16/09/2019 6127
5 foto 180843 - Tdv10hoa1 50 8 16 11:35 29/10/2018 2818
6 foto 199109 - buiminhngoc 49 8 16 09:29 16/03/2019 2876
7 foto 164591 - Nguyễn Hưng 48 8 16 03:29 10/02/2019 4549
8 foto 178925 - Hân 40 7 14 09:33 16/12/2018 7797
9 foto 183705 - quang khai 40 7 14 09:24 30/04/2019 1842
10 foto 246750 - ngthanh819 39 7 14 11:16 20/10/2019 1096