Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.03. Phương pháp giải bài toán ĐIỀU CHẾ O2 - Cl2
Lớp

10

Số câu

6 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
24/01/2024

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Sky 24 10 6 09:15 11/04/2022
00:05:02
26311
2 foto 264579 - trngthutrang 24 10 6 02:13 22/07/2020
00:12:44
1149
3 foto 244614 - khoivaba312004 24 10 6 21:01 01/10/2019
00:12:45
10235
4 foto 242102 - Chu Tuấn Nghĩa 12NC4 24 10 6 16:56 14/04/2020
00:17:12
3870
5 foto 248376 - Ngô Đức Tài 24 10 6 09:33 20/07/2020
00:25:31
2227
6 foto 246281 - oanhnhi 24 10 6 22:18 12/04/2020
00:28:55
1722
7 foto 292511 - TaVuNgan10 24 10 6 08:32 23/03/2021
00:39:42
14587
8 foto 306724 - nguyenhoanghiep 24 10 6 09:42 23/03/2022
00:41:38
6709
9 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 19 8.33 5 16:02 18/04/2021
00:01:27
12940
10 foto 286828 - Minh Hồ Quang 19 8.33 5 22:41 02/05/2021
00:07:48
3413