Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.03. Phương pháp giải bài toán ĐIỀU CHẾ O2 - Cl2
Lớp

10

Số câu

6 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 24 10 6 03:54 05/03/2019 2339
2 foto 178925 - Hân 24 10 6 11:27 06/03/2019 7731
3 foto 190230 - nguyenngocduong 24 10 6 01:43 05/05/2019 2553
4 foto 196237 - tanhochb2003 19 8.33 5 09:19 24/02/2019 3084
5 foto 158055 - hulk1203 6 3.33 2 10:17 31/01/2019 3110
6 foto 36098 - phongkhtn 4 3.33 2 05:15 18/02/2019 1323
7 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 1202
8 foto 187854 - Lê Đức Phú 0 0 0
9 foto 17667 - miuchihiro 0 0 0
10 foto 231417 - Mạnh Mai Tiến 0 0 0 1074