Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.05. Phương pháp giải CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHẢN ỨNG CỦA LƯU HUỲNH
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 53 9 18 09:24 08/03/2019 7731
2 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 45 8 16 09:57 03/04/2019 1423
3 foto 83246 - Tho Nguyen 40 7 14 05:06 13/03/2019 1363
4 foto 158055 - đăng 28 5 10 02:35 23/02/2019 3110
5 foto 179921 - Đỗ Hồng Thái 25 4.5 9 10:00 23/03/2019 1092
6 foto 190230 - nguyenngocduong 21 4 8 12:03 17/05/2019 2553
7 foto 224505 - saccao123 20 3.5 7 03:14 10/05/2019 1113
8 foto 196237 - tanhochb2003 13 2.5 5 05:34 24/03/2019 3084
9 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 1202
10 foto 177432 - Ngominhngoc203 0 0 0 2610