Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.04. Phương pháp giải BÀI TOÁN SO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM
Lớp

10

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
27/01/2024

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 40 10 10 05:14 16/03/2020
00:00:57
2252
2 foto 292991 - MyDuyen10 40 10 10 21:34 22/04/2021
00:02:10
3494
3 foto 289889 - lynguyenthuong 40 10 10 10:10 18/04/2021
00:17:22
5196
4 foto 33917 - ID 33917 40 10 10 15:59 02/07/2020
00:22:34
25036
5 foto 257647 - dathp2004 40 10 10 21:36 22/03/2020
00:27:42
10819
6 foto 248376 - Ngô Đức Tài 40 10 10 07:26 21/07/2020
00:29:39
2227
7 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 35 9 9 21:36 24/04/2021
00:00:53
12940
8 foto 146273 - Sky 35 9 9 22:01 15/04/2022
00:01:17
26311
9 foto 244614 - khoivaba312004 35 9 9 14:41 02/10/2019
00:14:56
10235
10 foto 306724 - nguyenhoanghiep 35 9 9 10:56 23/03/2022
00:41:16
6709