Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.04. Phương pháp giải BÀI TOÁN SO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM
Lớp

10

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
27/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 40 10 10 09:06 08/03/2019 7731
2 foto 180843 - Tdv10hoa1 40 10 10 04:44 20/03/2019 2339
3 foto 185467 - tiktok 40 10 10 08:14 01/04/2019 5223
4 foto 204517 - quyenquyenkrb 40 10 10 10:49 02/04/2019 1045
5 foto 164591 - Nguyễn Hưng 40 10 10 08:41 15/04/2019 4549
6 foto 183643 - nguyenvanlongbs 40 10 10 09:35 15/05/2019 1986
7 foto 158055 - đăng 25 7 7 09:19 09/02/2019 3110
8 foto 196237 - tanhochb2003 25 7 7 09:28 23/03/2019 3084
9 foto 190230 - nguyenngocduong 20 6 6 03:20 05/05/2019 2553
10 foto 94569 - PHAMTUANANH 15 5 5 04:24 16/02/2019 3031