Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.06. Phương pháp giải BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỦA H2SO4 LOÃNG VỚI KIM LOẠI
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 158055 - đăng 61 10 20 08:56 23/02/2019 3110
2 foto 178925 - Hân 61 10 20 06:06 09/03/2019 7731
3 foto 185467 - tiktok 61 10 20 08:13 08/04/2019 5223
4 foto 196237 - tanhochb2003 57 9.5 19 10:38 27/03/2019 3084
5 foto 190230 - nguyenngocduong 49 8.5 17 06:47 05/05/2019 2553
6 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 45 8 16 11:12 01/04/2019 1423
7 foto 94569 - PHAMTUANANH 16 4.5 9 10:14 27/02/2019 3031
8 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:50 20/02/2019 2003
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:58 23/02/2019 1003
10 foto 87048 - lethang 0 0 0 09:06 10/03/2019 1146