Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.07. Phương pháp giải BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỦA H2SO4 LOÃNG VỚI HỢP CHẤT
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 81 10 25 08:32 20/03/2019 7731
2 foto 180843 - Tdv10hoa1 81 10 25 05:31 18/04/2019 2339
3 foto 196237 - tanhochb2003 77 9.6 24 10:47 16/04/2019 3084
4 foto 158055 - hulk1203 60 7.2 18 07:44 16/03/2019 3110
5 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 51 7.2 18 09:36 30/03/2019 1423
6 foto 83246 - Tho Nguyen 57 6.8 17 04:51 27/03/2019 1363
7 foto 1884 - trunghainhs 17 4 10 12:24 08/05/2019 1004
8 foto 183643 - nguyenvanlongbs 25 3.2 8 09:03 07/04/2019 1986
9 foto 190230 - nguyenngocduong 18 2.4 6 12:16 17/05/2019 2553
10 foto 87048 - lethang 0 0 0 09:08 10/03/2019 1146