Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.08. Phương pháp giải CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHẢN ỨNG CỦA H2SO4 ĐẶC VỚI KIM LOẠI
Lớp

10

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
14/03/2024

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 56 10 16 20:09 25/04/2021
00:02:15
12940
2 foto 288930 - Minh Tuệ 56 10 16 23:04 09/04/2021
00:16:23
20296
3 foto 248376 - Ngô Đức Tài 56 10 16 07:33 24/07/2020
00:22:19
2227
4 foto 246236 - Hoàng Gia Phúc 52 9.38 15 15:10 22/03/2020
00:01:56
2598
5 foto 146273 - Sky 51 9.38 15 21:28 30/04/2022
00:03:05
26311
6 foto 292991 - MyDuyen10 51 9.38 15 11:22 25/04/2021
00:04:14
3494
7 foto 289889 - lynguyenthuong 51 9.38 15 22:19 21/04/2021
00:13:05
5196
8 foto 246281 - oanhnhi 51 9.38 15 00:14 17/04/2020
00:16:52
1722
9 foto 237681 - phanvanluong01 51 9.38 15 21:10 14/02/2020
00:19:25
1615
10 foto 290251 - quanganh05 51 9.38 15 22:20 17/06/2021
00:19:58
5819