Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.08. Phương pháp giải CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHẢN ỨNG CỦA H2SO4 ĐẶC VỚI KIM LOẠI
Lớp

10

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
14/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 56 10 16 08:54 24/03/2019 7731
2 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 46 8.75 14 08:40 30/03/2019 1423
3 foto 224505 - saccao123 46 8.75 14 08:00 10/05/2019 1113
4 foto 196237 - tanhochb2003 41 8.13 13 10:05 17/04/2019 3084
5 foto 83246 - Tho Nguyen 43 7.5 12 01:39 28/03/2019 1363
6 foto 190230 - nguyenngocduong 38 6.88 11 12:30 17/05/2019 2553
7 foto 158055 - hulk1203 21 3.75 6 09:08 14/03/2019 3110
8 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:20 18/03/2019 2135
9 foto 87048 - lethang 0 0 0 09:00 18/03/2019 1146
10 foto 163682 - Vũ Huyền 0 0 0 05:52 21/03/2019 1197