Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.09. Phương pháp giải CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHẢN ỨNG CỦA H2SO4 ĐẶC VỚI HỢP CHẤT
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:01
16/03/2024

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 71 10 20 17:22 26/04/2021
00:01:44
12940
2 foto 146273 - Sky 71 10 20 22:21 30/04/2022
00:02:08
26311
3 foto 306724 - nguyenhoanghiep 71 10 20 22:22 03/04/2022
00:47:16
6709
4 foto 244614 - khoivaba312004 71 10 20 16:16 08/10/2019
00:47:47
10235
5 foto 248376 - Ngô Đức Tài 71 10 20 16:53 24/07/2020
00:49:56
2227
6 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 67 9.5 19 14:01 17/03/2020
00:01:26
2252
7 foto 245882 - hocmang 67 9.5 19 21:22 11/06/2020
00:02:35
2031
8 foto 257647 - dathp2004 66 9.5 19 18:42 07/04/2020
00:50:00
10819
9 foto 242205 - Trường Linh Cò 63 9 18 20:39 09/05/2021
00:23:15
10378
10 foto 289889 - lynguyenthuong 59 8.5 17 16:31 01/05/2021
00:43:05
5196