Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.09. Phương pháp giải CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHẢN ỨNG CỦA H2SO4 ĐẶC VỚI HỢP CHẤT
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:01 am
16/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 71 10 20 09:11 24/03/2019 7731
2 foto 185467 - tiktok 71 10 20 08:26 27/03/2019 5223
3 foto 196237 - tanhochb2003 54 8 16 09:54 18/04/2019 3084
4 foto 190230 - nguyenngocduong 53 7.5 15 11:48 18/05/2019 2553
5 foto 83246 - Tho Nguyen 51 7 14 05:03 03/04/2019 1363
6 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 44 7 14 08:36 29/03/2019 1423
7 foto 158055 - đăng 41 5.5 11 08:24 17/03/2019 3110
8 foto 224505 - saccao123 30 4 8 02:03 12/05/2019 1113
9 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:20 18/03/2019 2003
10 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:36 25/03/2019 1003