Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.10. Phương pháp XÁC ĐỊNH NHANH SẢN PHẨM KHỬ H2SO4 ĐẶC
Lớp

10

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:01
18/03/2024

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 29 10 10 16:18 26/04/2021
00:00:33
12940
2 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 29 10 10 19:30 16/03/2020
00:00:41
2252
3 foto 146273 - Sky 29 10 10 22:37 01/05/2022
00:01:03
26311
4 foto 248376 - Ngô Đức Tài 29 10 10 08:41 25/07/2020
00:11:26
2227
5 foto 244614 - khoivaba312004 29 10 10 15:00 09/10/2019
00:12:13
10235
6 foto 246281 - oanhnhi 29 10 10 17:25 18/04/2020
00:16:11
1722
7 foto 246236 - Hoàng Gia Phúc 25 9 9 08:21 03/04/2020
00:01:22
2598
8 foto 288930 - Minh Tuệ 25 9 9 23:08 14/04/2021
00:10:44
20296
9 foto 292511 - TaVuNgan10 25 9 9 16:36 05/05/2021
00:21:16
14587
10 foto 305295 - 19- Thảo Nguyên-10a7 22 8 8 20:09 31/05/2022
00:13:47
2997