Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.10. Phương pháp XÁC ĐỊNH NHANH SẢN PHẨM KHỬ H2SO4 ĐẶC
Lớp

10

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:01 am
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185467 - tiktok 29 10 10 07:59 27/03/2019 5223
2 foto 178925 - Hân 29 10 10 10:08 30/03/2019 7731
3 foto 196237 - tanhochb2003 29 10 10 10:04 19/04/2019 3084
4 foto 180843 - Tdv10hoa1 29 10 10 10:52 21/04/2019 2339
5 foto 190230 - nguyenngocduong 23 8 8 11:47 07/05/2019 2553
6 foto 83246 - Tho Nguyen 20 7 7 04:45 04/04/2019 1363
7 foto 94569 - PHAMTUANANH 17 7 7 09:26 30/04/2019 3031
8 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 13 6 6 06:15 29/03/2019 1423
9 foto 173040 - phamminhngoc 5 2 2 09:50 19/05/2019 4199
10 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 0 0 0 1282