Thông tin đề

Đề 14 Luyện tập các công thức tính nhanh phần quy luật men den
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/10/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180856 - nguyentieuman 31 8.5 17 10:22 07/06/2019
00:01:33
15480
2 foto 225812 - 21032001 13 5.5 11 14:26 10/06/2019
00:45:00
1598
3 foto 24030 - Đinh Nguyên -2 3 6 00:41 26/06/2019
00:00:47
2250
4 foto 164064 - quanghung2002 0 0 0 10:38 04/06/2019
00:00:03
1531
5 foto 128970 - Linh Võ 0 0 0 22:38 06/06/2019
00:00:04
5138
6 foto 219158 - Luyenluyenluyen 0 0 0 10:31 17/06/2019
00:00:04
988
7 foto 72609 - tuonguyen 0 0 0 22:42 20/06/2019
00:00:04
2827
8 foto 178511 - Trương Ngọc Chúc Vi 0 0 0 13:36 28/06/2019
00:00:04
1172
9 foto 199751 - Hoang Khanh 0 0 0 07:12 26/06/2019
00:00:05
3186
10 foto 150409 - Đỗ Thị Hoàng Phúc 0 0 0 09:06 01/06/2019
00:00:07
3364