Thông tin đề

Đề 14 Luyện tập các công thức tính nhanh phần quy luật men den
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 40 10 20 05:20 16/11/2018 16118
2 foto 92809 - phamthiluong 40 10 20 08:17 19/12/2018 6158
3 foto 118860 - linhchi2242001 40 10 20 08:23 09/01/2019 6395
4 foto 163026 - onlyouping 37 9.5 19 04:05 18/10/2018 4278
5 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 37 9.5 19 08:21 24/10/2018 5925
6 foto 91773 - hmm 37 9.5 19 11:07 13/11/2018 3705
7 foto 126370 - phuak14cqt2019 37 9.5 19 09:01 04/12/2018 7223
8 foto 165850 - 10 ĐIỂM SINH 37 9.5 19 11:34 04/12/2018 2710
9 foto 125572 - Linh Trang 34 9 18 10:15 15/01/2019 1985
10 foto 178484 - vudinhcuong 31 8.5 17 03:03 27/10/2018 1537