Thông tin đề

Đề 14 Luyện tập các công thức tính nhanh phần quy luật men den
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 40 10 20 05:20 16/11/2018 16265
2 foto 92809 - phamthiluong 40 10 20 08:17 19/12/2018 7092
3 foto 118860 - linhchi2242001 40 10 20 08:23 09/01/2019 9112
4 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 40 10 20 12:46 23/02/2019 3662
5 foto 217637 - manzukick1 40 10 20 11:02 20/04/2019 1838
6 foto 163026 - onlyouping 37 9.5 19 04:05 18/10/2018 4278
7 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 37 9.5 19 08:21 24/10/2018 7364
8 foto 91773 - hmm 37 9.5 19 11:07 13/11/2018 4427
9 foto 126370 - hoangtubongdem 37 9.5 19 09:01 04/12/2018 11118
10 foto 165850 - 10 ĐIỂM SINH 37 9.5 19 11:34 04/12/2018 3428