Thông tin đề

Đề 14 Luyện tập các công thức tính nhanh phần quy luật men den
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - ........ 40 10 20 05:20 16/11/2018 16907
2 foto 92809 - phamthiluong 40 10 20 08:17 19/12/2018 7428
3 foto 118860 - linhchi2242001 40 10 20 08:23 09/01/2019 11510
4 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 40 10 20 12:46 23/02/2019 3950
5 foto 217637 - manzukick1 40 10 20 11:02 20/04/2019 2280
6 foto 163026 - onlyouping 37 9.5 19 04:05 18/10/2018 4318
7 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 37 9.5 19 08:21 24/10/2018 7621
8 foto 91773 - hmm 37 9.5 19 11:07 13/11/2018 4459
9 foto 126370 - hoangtubongdem 37 9.5 19 09:01 04/12/2018 14411
10 foto 165850 - 10 ĐIỂM SINH 37 9.5 19 11:34 04/12/2018 3455