Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.02. Phương pháp giải các dạng toán về TÍNH OXI HOÁ CỦA HALOGEN
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
31/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185467 - tiktok 68 10 20 03:02 17/01/2019 5223
2 foto 178925 - Hân 64 9.5 19 10:03 21/12/2018 7731
3 foto 83090 - Phúc Đặng 60 9 18 03:58 18/11/2018 5903
4 foto 177588 - ngoctram2k3 60 9 18 06:08 11/05/2019 1554
5 foto 158055 - truongxt2k1 41 6 12 08:35 30/12/2018 3110
6 foto 196237 - tanhochb2003 30 5 10 10:36 19/12/2018 3084
7 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen -11 1 2 02:58 22/12/2018 1282
8 foto 179921 - Đỗ Hồng Thái 0 0 0 1085
9 foto 184323 - tram7102003 0 0 0 997
10 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 10:11 05/11/2018 1202