Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.02. Phương pháp giải các dạng toán về TÍNH OXI HOÁ CỦA HALOGEN
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
31/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185467 - tiktok 68 10 20 03:02 17/01/2019 5479
2 foto 178925 - Hân 64 9.5 19 10:03 21/12/2018 7797
3 foto 83090 - Phúc Đặng 60 9 18 03:58 18/11/2018 5903
4 foto 177588 - ngoctram2k3 60 9 18 06:08 11/05/2019 1554
5 foto 244614 - khoivaba312004 60 9 18 09:30 18/09/2019 6127
6 foto 158055 - đăng 41 6 12 08:35 30/12/2018 3564
7 foto 246750 - ngthanh819 33 5.5 11 09:16 23/10/2019 1096
8 foto 196237 - tanhochb2003 30 5 10 10:36 19/12/2018 6991
9 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen -11 1 2 02:58 22/12/2018 1293
10 foto 179921 - Đỗ Hồng Thái 0 0 0 1092