Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 01)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
28/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 41 10 10 06:47 08/11/2019 8094
2 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 37 9 9 03:38 16/08/2019 2959
3 foto 19964 - mmeocon01 17 4 4 09:54 28/03/2019 16675
4 foto 75059 - Ngọc Thảo 9 4 4 10:02 30/12/2018 3813
5 foto 213936 - Flame & Frost 6 3 3 09:51 09/09/2019 6029
6 foto 72762 - dannhi 8 2 2 04:16 29/04/2019 4024
7 foto 174490 - thanhhien1998 7 2 2 11:44 07/12/2018 13248
8 foto 183539 - Hero Hùng 0 2 2 02:53 21/03/2019 4507
9 foto 215655 - Nguyễn Văn Quân 0 2 2 11:04 25/03/2019 3028
10 foto 177577 - mavanminh -1 2 2 12:03 27/11/2018 9119