Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 01)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
28/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 41 10 10 18:47 08/11/2019
00:01:25
13560
2 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 41 10 10 17:25 12/05/2020
00:25:00
10127
3 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 37 9 9 15:38 16/08/2019
00:01:17
3796
4 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 37 9 9 12:24 28/12/2019
00:21:14
2417
5 foto 259026 - Lê An Nhiên 15 4 4 20:02 12/12/2019
00:25:00
1067
6 foto 246752 - Lan Trinh 10 4 4 21:50 13/04/2020
00:25:00
2632
7 foto 213936 - Flame & Frost 6 3 3 21:51 09/09/2019
00:01:45
6029
8 foto 245946 - toantoan2001 4 1 1 10:12 06/11/2019
00:15:57
4658
9 foto 244277 - trần thị hường 4 1 1 14:48 28/02/2020
00:22:29
4129
10 foto 243805 - Lonconbeo123 3 1 1 20:00 13/10/2019
00:20:46
5241